Tugu PWI Nu Jadi Ciri

KUNINGANMEDIA | Senin, 10 Februari 2020 07:56
Bagikan ke Facebook
KM
Pengecatan Tugu PWI [Foto: Ajun Mahrudin]

Tugu PWI Nu Jadi Ciri

BASA mapag acara mieling Perundingan Linggajati anu ka-45, kurang leuwih  29 taun kaliwat, Pemerintah daerah (Pemda) Kuningan nu harita bupatina Drs. H. Subandi, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kuningan milu ngadeudeul program Kuningan ASRI (Aman Sehat Rindang Indah).

Nurutkeun H. Toto Santosa, anu harita jadi pupuhu PWI Kuningan, dina ngadeudeul eta program teh PWI Kuningan teu saukur milu aub meresihan jalan, da nyieun Tugu PWI anu perenahna di Jalan Bojong-Linggajati Desa Linggajati, Kecamatan Cilimus. Sanggeus sababaraha kali pamekaran desa eta tugu teh kiwari kaasup wilayah Desa Bandorasa Wetan.

Ceuk Toto Santosa, nu kiwari minangka pangurus PWI Jabar Koordinator  wilayah III Jawa Barat,  ayana Program Kuningan ASRI harita  PWI Kuningan boga karep  milu  aub ngadeudeul eta program.  

Karep PWI Kuningan nyieun Tugu PWI meunang pangbagéa ti  Kepala Desa Linggajati Eno Kusnadi,  Camat Cilimus H. Aman Suryaman kaasup Bupati Subandi milu néken surat permohonan sponsor nu ditujukeun ka salah sahiji pausahaan swasta nya eta PT. Djarum Kudus.

Sanggeus aya kasaluyuan ,  harita Toto Toto Santosa dibaturan ku pangurus PWI Kuningan sejénna nyaéta H. Wawan Hermawsn JR, Willy Kusumah (Bendahara) miang ka Kudus pikeun nepikeun surat kasebut.

PT. Djarum Kudus ngabagéakeun tur méré bantuan  dana nu badagna  Rp 2 juta ngaliwatan perwakilan éta pausahaan di Cirebon.  Sanggeus nampa bantuan mah satuluyna nyieun taman jeung tugu  ngalibetkeun  peran Kepala Desa  Linggarjati Eno Kusnadi.

Sabulan lilana nyieun tugu téh rengsé ngahiji jeung  taman ukuran 1.5 meter x 7 meter dipelakan  kembang warna warni.  Ari tugu PWI ukuranana 1,5 x 1 meter pasagi ,  dipulas  warna. Sabeulah maké logo PWI, sabeulah deui maké aksara PT. Djarum Super.   

Dumasar hasil musawarah aya kasaluyuan  antara PWI Kuningan jeung Pemerintah Desa Linggajati nyaeta sual miara éta tugu dipasrahkeun ka pihak Pemerintah Desa Linggajati. Puluhan Tugu PWI kawasna henteu karumat, henteu kapiara. Sawatara waktu kaliwat réngréngan PWI Kuningan dijejeran ku Ketua PWI Kuningan, Iyan Irwandi, S.IP.,  miara Tugu PWI nu ngandung ajén sajarah.

 

 

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: