Balong Cigugur

Ajun Mahrudin | Rabu, 04 Januari 2017 22:21
Bagikan ke Facebook
KM
Balong Cigugur [Foto: Angga Purwanto]

NYARITAKEUN Balong Cigugur nu perenahna di Kelurahan Cigugur, Kecamatan Cigugur, Kabupatén Kuningan, tangtu henteu pukah tina carita mangsa baheula. Sabab ieu balong geus nyampak ti mimiti ratusan taun kaliwat. Enya, baheula Balong Cigugur mangrupakeun salah sahiji kabuyutan di Tatar Sunda. Kabuyutan téh ngandung harti tempat religus, tempat saurang Wiku museurkeun pangaweruh jeung kabudayaan.

Wiku dina Kamus Indonesia ngandung harti Pertapa atawa Resi. Nu jadi Resi di Kabuyutan Cigugur harita nyaeta katelah Ki Gedé Padara, nu nampa pancen ti Raja Pakuan Pajajaran Sribaduga Maharaja Jaya Déwata atawa nu katelah Prabu Siliwangi.

Samalah cenah, nu ngarana kabuyutan geus aya dina abad XI dina mangsa raja Sunda Prabu Resi Guru Darmasiksa ngabahu denda di tatar Sunda. Ki Gede Padara nyieun kabuyutan di Cigugur, ngandung maksud salian pikeun museurkeun pangaweruh jeung kabudayaan, oge sangkan eta tempat bisa kapiara.

Éta hal lumaku pikeun kabuyutan kabuyutan sejénna di Tatar Sunda. Nu baheula dijadikeun kabuyutan di Kabupaten Kuningan diantarana Balong Cigugur, Talaga Remis, Paniis, Balong Dalem, Cibulan, Balong Darmaloka jeung Kebon Balong Sangkanhurip.

Bisa jadi réa kénéh kabuyutan sejenna. ,Ayeuna  urang nyutat carita dina lalampahan zaman para wali nyebarkeun Agama Islam di Kuningan. Dina carita  Balong Darmaloka kasabit ngeunaan tarekah Syeh Rama Haji Irengan nu nibankeun pancen dina syiar Islam miwarang ka para santrina sangkan melak tutuwuhan, pare jeung lauk.

Kusabab kitu, teu matak heran lamun lauk-lauk nu hirup Balong Cigugur taya bedana jeung lauk-lauk nu aya di Balong Darmaloka. Ngeunteung tina lalampahan karuhun urang, tetela nu ngaranna kacida dipupusti kacida pisan diriksa didama-damana ku carana sewang-sewangan. Teu salah lamun dina mangsa ayeuna cai Balong Cigugur mayeng dipiara .(Disarikeun tina sababaraha sumber)

Kirim Komentar

Nama
Alamat email
Alamat Web
Komentar
Tulis Kode: